Lam Gods bevat profetie over Jezus

Een eerder artikel op deze site was: “Hadden Adam en Eva een navel?”. Het ging daarbij om de bovenste panelen van het altaarstuk “de Aanbidding van het lam Gods”, in 1432 voltooid door Jan van Eyck.

In het betreffende artikel beschreven wij de ontdekking van een code in het boek dat Johannes de Doper op zijn schoot heeft.

Behalve deze code is er op hoge-resolutie-afbeeldingen van het altaarstuk ook een woord uit het boek zichtbaar. Volgens kunsthistorici is dat woord “Consolami”. Dat is het eerste woord uit een bijbelboek van Jesaja en het betekent zoiets als: “Weest getroost.

Dit is de afbeelding van het woord, met de hoofdletter C als zogeheten initiaal en de1b letters ONSOLAMI daarnaast.

Als wij de afbeelding echter wat nauwkeuriger bekijken, dan zien wij dat er boven de laatste letter, de I, een horizontaal streepje staat. Daardoor kun je van de I een T maken. Het is merkwaardig dat dit nog helemaal niemand is opgevallen; op internet is er althans niets over te vinden.

 

En er is nóg iets dat blijkbaar iedereen is ontgaan: de woorden “ONS LAM”. Het kan niet a_35anders of dit gaat over het Lam Gods, het thema van het altaarstuk. Zoals uit de afbeelding blijkt, blijven er behalve deze woorden en de hoofdletter C, twee letters over: de “O” en de “T”. Zou dit een afkorting zijn? Dan hebben wij een nieuw doel gevonden voor de navels van Maria Magdalena en haar Klant, ofwel de twee punten uit ons vorige artikel. Die puntjes kunnen worden toegevoegd aan OT, zodat O.T. ontstaat: de afkorting voor het Oude Testament.

Bijbelboek Jesaja is inderdaad onderdeel van het Oude Testament, met dit verschil dat “Ons Lam” Jezus er niet in wordt genoemd. De verhalen in het Oude Testament spelen zich ver “voor Christus” af.

Of wordt Jezus wel in het Oude Testament genoemd? Om duidelijk te maken dat het Oude Testament voor wat dit betreft deel uitmaakt van de toekomstcode die Duyo Geldrop heeft ontdekt, moeten wij niet vergeten dat Jesaja een profeet is, dus iemand die de toekomst voorspelt.

De cijfers die wij in het boek dat Johannes de Doper op schoot heeft, hebben gevonden, zijn 9-1-5. Om de woorden “foetus n.a.” te krijgen, zoals wij in het vorige artikel onthulden, dient deze code op een andere manier te worden gebruikt. Deze manier geven wij niet zomaar prijs, ook niet in ons boek.

Vervolgens kijken wij in het bijbelboek Jesaja: hoofdstuk 9, verzen 1 en 5.

Hieronder de betreffende teksten uit Jesaja 9 volgens Statenvertaling.net:

1 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Met andere woorden, in vers 1 een mogelijke verwijzing naar de Ster van Bethlehem en in vers 5 een indicatie van de komende geboorte van Jezus. En dat allemaal  in het Oude Testament, zo op het altaarstuk uitgelegd door Jan van Eyck!

Maar er is meer. Nu wij van de I in het het woord CONSOLAMI een T hebben gemaakt, verkrijgen wij CONSOLAMT. Dit is een Franstalig anagram van COLMATONS. Deze Franse vervoeging betekent: “laten wij het sluiten, dichtdoen”. Dat kan slaan op het boek, maar dat kunnen wij niet sluiten. Het is immers op het paneel geschilderd.

Het altaarstuk zelf kan echter wél gesloten worden. Tenslotte zitten de twee zijpanelen met scharnieren vast aan de centrale panelen en kunnen zij geheel worden dichtgeklapt.

In ons volgende artikel zullen wij onthullen wat het achterliggende geheim hiervan is en met behulp van welk 16de eeuws schilderij een heuse landkaart op een bepaald paneel kan worden gegenereerd…

 

De website met de Hoge-Resolutie-afbeeldingen van de panelen van het altaarstuk:
https://closertovaneyck.kikirpa.be/#home

 


Copyright: dit blog mag vrij worden overgenomen, mits als bron Duyo Geldrop wordt vermeld.

Share Button