Vincent plaatste geheime codes in zijn schilderijen

UITGELEGD IN O.A. DE AARDAPPELETERS EN STERRENNACHT

per serie artikelen online leestoegang vanaf € 8,50

VINCENT VAN GOGH VERTELDE NIET ALLES 

Sinds 8 oktober 2021 is in het Van Gogh Museum in Amsterdam tot en met 13 februari 2022 een prachtige tentoonstelling over “De Aardappeleters” te zien. De tentoonstelling heet “De aardappeleters: misser of meesterwerk?”. Voor Duyo Geldrop staat het antwoord op die vraag al bij voorbaat vast: een “meesterwerk” natuurlijk!

Het Van Gogh Museum beoogt met de tentoonstelling te bereiken dat het publiek zich een eigen mening vormt over het beroemde olieverfschilderij dat Vincent van Gogh in 1885 in Nuenen maakte. Daartoe wordt het publiek uitgebreid geïnformeerd over het leven van Vincent met achtergronden, schildertechnieken, omgeving, enzovoort.

EEN ANDER VERHAAL

Deze website van Duyo Geldrop vertelt echter een heel ander verhaal, dat geheel losstaat van alle opvattingen die over werken van Vincent van Gogh en over hemzelf bekend zijn. Dat verhaal betreft de ontdekking van iets dat Vincent van Gogh voor buitenstaanders verborgen hield. Met elkaar samenhangende schilderijen waarin knappe codes en hun betekenis schuilgaan, zijn onder andere De Aardappeleters, Sterrennacht, Caféterras bij Nacht, Sterrennacht boven de Rhône, Het Witte Huis bij nacht, Stilleven met bijbel, de Slaapkamer en Het Gele Huis. Deze en andere werken kunnen nu en op termijn op deze website als premium artikelen worden gelezen.

DE AARDAPPELETERS

Het lijkt een eenvoudige boerenmaaltijd met in kleine stukjes gesneden aardappels. Maar let op, schijn bedriegt. Duyo Geldrop heeft ontdekt dat Vincent van Gogh voor de kijker een aantal zaken verbergt in zijn meesterwerk “De Aardappeleters” (1885). En dat met een code die ver boven het niveau van de arme boerenbevolking uitstijgt. De vrouw rechts op het schilderij wijst naar beneden. Maar waarheen? Waarom staat de VI bovenaan de wijzerplaat van de klok op het schilderij en niet onderaan? En wat was het verband tussen Vincent en het kasteel in Geldrop? Op deze website vind je het antwoord op deze vraag en nog veel meer.

Wil je weten hoe Vincent van Gogh codes in zijn schilderijen verwerkte?
Vanaf € 8,50 heb je al onbeperkt toegang tot die informatie.

EEN ZWANGERE VENUS

Vincent van Gogh maakte in 1888 en 1889 tijdens zijn verblijf in Zuid-Frankrijk onder meer drie beroemde schilderijen. Deze werken hadden de sterrenhemel als gezamenlijk thema. “Sterrennacht” kwam tot stand terwijl Vincent in een psychiatrische inrichting verbleef in Saint-Rémy-de-Provence (Zuid-Frankrijk). Hij had zich daar op eigen initiatief laten opnemen vanwege problemen met zijn mentale gezondheid. Er was echter nog een heel andere, prangende reden voor, die helemaal niets daarmee te maken had. Bovendien hunkerde hij ernaar om Gordina af te beelden als een zwangere Venus op een gecombineerde afbeelding van “De Aardappeleters” en “Sterrennacht”…

GENIALE COMBINATIES

De schilderijen De Aardappeleters en Sterrennacht kunnen echt niet los van elkaar kunnen worden gezien. Dat geldt ook voor andere schilderijen van Vincent. Vaak zal blijken dat codes in die werken steeds teruggrijpen op De Aardappeleters en de pentekening Landschap met kerk. Sommige mensen zullen dit meteen afdoen als onzin. Maar toch: het aandachtig lezen van de artikelen op deze website brengt diegenen beslist tot andere gedachten. De aanwijzingen zijn heel samenhangend en het zijn er te veel om toeval te kunnen uitsluiten.

EEN TIPJE VAN DE SLUIER

Vincent van Gogh paste in zijn werken een geniale code toe die was gebaseerd op een oud document. Dat was het Eewich Edict van 12 juli 1611 (Eewich zonder letter “u”). De buitengevels van het kasteel in Geldrop verwijzen naar dit Edict.

Wil je meer weten over het Eewich Edict zelf en de code op de buitengevels van Kasteel Geldrop?
Vanaf € 8,50 heb je al onbeperkt toegang tot die informatie.

TER PUYEN AFGEROEPEN

Belangrijke mededelingen werden vroeger aan de inwoners van een dorp of stad gedaan op een centrale plaats. Men gebruikte daarvoor bijvoorbeeld een raadhuis of kasteel. De inwoners werden dan door een vertegenwoordiger van het gezag toegesproken vanuit de deur of vanaf een balkon van het gebouw. Belangrijke zaken werden op deze manier “ter puyen afgeroepen“. Bij Kasteel Geldrop legde men dat wel erg letterlijk uit. Geheime codes werden via gedenkstenen en muurijzers op de westelijke, noordelijke en zuidelijke pui (gevel) “verankerd”. Deze codes verwijzen onder meer naar het Eewich Edict.

VINCENTS VERSLEUTELING

Tegen de westgevel van Kasteel Geldrop is een gedenksteen uit 1769 te zien. Deze steen herdenkt de vroegere kasteelheer Adriaan van Sprangh. Slimmeriken vonden bepaalde toevallige(?) maar tevens geniale codes op deze steen. Zij vroegen de jonge Vincent van Gogh om te helpen met een geniale versleuteling van de codes in tekeningen en schilderijen. Vincent werd voornamelijk daarom aangespoord om kunstenaar te worden!

TWEE WEBSITES

Het geheim dat Duyo Geldrop na jarenlang onderzoek heeft ontdekt, wordt verspreid over twee websites. Het eerste deel (deze website duyogeldrop.nl) behandelt meerdere werken van Vincent waarin de code van onder andere het Eewich Edict is toegepast. Het aantal te bespreken werken is sinds de lancering op 8 september 2021 nog beperkt. Het aanbod neemt vanaf die datum echter op regelmatige basis toe. Voor elke serie artikelen betaal je telkens een bedrag voor onbeperkte leestoegang.

HET GEHEIM

Het tweede deel (de brede context en het geheim zelf) komt vanaf 1 januari 2022 beschikbaar op de website zeeheldengroep.nl. Deze website wordt gratis toegankelijk voor degenen die op duyogeldrop.nl voor leestoegang hebben betaald.

Het geniale verband tussen Kasteel Geldrop en De Aardappeleters

“Het is niet goed maar één ding te weten, men raakt daar verstompd van. Men moet niet rusten voor men ook het tegenovergestelde weet.”

(Uit een brief van Vincent aan zijn zus Willemien – vanuit Arles, Zuid-Frankrijk, juni 1888)

Vanaf € 8,50 per serie artikelen lees je onbeperkt online mee!

BEKIJK HET OVERZICHT VAN  BESCHIKBARE ARTIKELEN